Vilkår og Betingelser

I forbindelse med brug af www.citybook.dk opfordrer vi dig til at læse nedenstående Vilkår og Betingelser igennem. Ved at benytte vores hjemmeside accepterer du disse betingelser. Hvis du er uenig med betingelserne bedes du ikke bruge www.citybook.dk.
I Betingelserne referer ordene "vi", "os" og "vores" til www.citybook.dk og CITYBOOK.DK ApS.

Ophavsret:

Du bør antage at alt indhold, du ser eller læser på www.citybook.dk, er beskyttet af ophavsret, medmindre at andet er fremlagt. Derfor må indholdet på www.citybook.dk kun bruges i henhold til disse betingelser. Alt indhold i form af billeder, tekster, grafik og andet på vores hjemmeside tilhører CITYBOOK.DK ApS og må under ingen omstændigheder bruges hvis der ikke skriftligt er givet tilladelse fra www.citybook.dk. Enhver uberettiget brug heraf kan krænke ophavsretslovgivning.
Det vil sige at alt som vises/læses på www.citybook.dk stilles udelukkende til rådighed til visning/læsning. Alt brug af indhold på hjemmesiden som overtræder dansk ophavsretslovgivning medfører krav om erstatning, vederlag og godtgørelse. Dette gælder både i privat og kommercielt sammenhæng.

Det er ikke tilladt at oprette links, bruge metoder eller værktøj til at www.citybook.dk kan fremtræde på et fremmed websites frame. Det vil sige at www.citybook.dk ikke må benyttets på sådan måde, så www.citybook.dk kommer til at se ud, som om den er en del af en anden website. Medmindre der på forhånd skriftligt er indgået aftale herom med CITYBOOK.DK ApS. Alt uberettiget brug af www.citybook.dk som overtræder dansk ophavsretslovgivning medfører krav om erstatning, vederlag og godtgørelse.

Garanti og forpligtelser

På www.citybook.dk bringer vi relevante informationer om andre hjemmesider til dig igennem links og henvisninger. Disse hjemmesider kontrolleres ikke af www.citybook.dk. Vi kan derfor på ingen måde stå til ansvar for deres indhold.
Vi garanterer ikke at indholdet på vores hjemmeside er korrekt, men vi bestræber os på at opgive efter bedste evne. Ved brug af www.citybook.dk forpligter du dig til IKKE at:
- Bruge informationer fundet på www.citybook.dk, til at kontakte nogen som ikke har bedt om at blive kontaktet.
- Indsamle oplysninger om oprettede og tilmeldte virksomheder på vores hjemmeside med henblik på kommercielle og ulovlige formål.
- Bruge automatiske metoder og værktøjer som inkluderer scripts, crawlers m.m. til data mining heriblandt lignende metoder til downloading af data fra www.citybook.dk.
- Forsøge at opnå uautoriseret adgang til vores hjemmeside og systemer samt deltage i enhver form for forstyrrende, belastende og forringelse aktivitet af vores tjenester.

For Erhvervsdrivende

Produktinformation:

Varens særlige egenskaber oplyses på www.citybook.dk. Besvarelse af supplerende oplysninger eller spørgsmål i forlængelse af de eksisterende oplysninger, kan opnås på denne mail-adresse til www.citybook.dk via info@citybook.dk, såfremt kunden ønsker det.

Priser, bestilling og betaling:

Ændringer i pris kan forekomme, alt efter dit bestillingstidspunkt. Dette skyldes at priserne er dagspriser og ofte ændres løbende. Såfremt CITYBOOK.DK ApS accepterer din ordre, vil køber blive opkrævet den pris, der er gældende på bestillingsdatoen. www.citybook.dk tager forbehold for trykfejl, kurs og prisændringer samt tekniske fejl, der måtte have forårsaget forkert prisangivelse. Alle priser er vist ekskl. Moms og er gældende som et årligt abonnement, og tæller altid som 12 måneder fra betalingsdatoen.

Ved bestilling af produkter fra www.citybook.dk binder køber sig at købe varen på de oplyste betingelser. Aftalen træder i kraft, når www.citybook.dk afsender pr. e-mail en ordrebekræftelse til den oplyste mail-adresse af køber. Ved bestilling, giver virksomheden CITYBOOK.DK ApS ret til at bruge virksomhedens billeder, tekster m.m. til markedsføring på www.citybook.dk samt tilhørende sociale medier. Dette betyder, at vi kan bruge virksomhedens billeder og tekster på deres virksomhedsside.

Købers kontooplysninger bliver ikke indsamlet ved køb på www.citybook.dk, informationerne sendes direkte og sikkert til www.citybook.dks betalingsudbyder i krypteret form, (SSL). Dette sikrer, at uvedkommende ikke kan se eller gemme personlige oplysninger. Beløbet trækkes fra købers konto umiddelbart efter at køber har oprettet sig gennem linket sendt i bekræftelses mail. Derefter trækkes beløbet automatisk på købers konto som et årligt abonnement. Det er ikke muligt at betale pr. efterkrav.

Køb og opsigelse:

Køber kan ikke fortyde sit køb efter at ordrebekræftelsen er blevet afsendt. Denne mail indeholder at produktet er blevet oprettet. Køber kan ikke fortryde sit køb da CITYBOOK.DK ApS har produceret det købet produkt efter ordrebekræftelsen er afsendt. Såfremt det meddeles til www.citybook.dk, inden at ordrebekræftelsen er modtaget, refunderes det aftalte beløb.

Abonnementsperiode er altid på 12 måneder.
Abonnementet skal afmeldes senest 1. måned før slutdato af den pågældende abonnements periode. Ønskes dette, skal man sende en mail til info@citybook.dk og informere hvilken virksomhed med relevante informationer samt hvilken by, man ønsker at afmelde sig fra.

Ansvarsfraskrivelse:

CITYBOOK.DK ApS er ikke ansvarlig for tab forbundet med køb på www.citybook.dk, fx tabt avance, produktionstab, data tab og goodwill. Krav mod CITYBOOK.DK ApS kræver under alle omstændigheder at, CITYBOOK.DK ApS har handlet groft uagtsomt. Erstatningsretlige krav mod CITYBOOK.DK ApS kan maksimalt udgøre 50 % af det beløb, kunden har betalt.

Som følge af at de(n) bestilte vare(r) leveres for sent, eller indeholder mangler, pålægges CITYBOOK.DK ApS intet erstatningsansvar.

Hjemmesiden www.citybook.dk drives af firmaet:

CITYBOOK.DK ApS CVR nr: 36413603
TELEFON: 21464126, ADRESSE: Ole Piis Vej 5, 3100 Hornbæk

Forbehold for ændringer:

CITYBOOK.dk ApS forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de vilkår og betingelser, der er gældende for hjemmesiden. Du bedes derfor holde dig opdateret løbende om eventuelle ændringer.